Linkit
Liittyessäsi lue käyttöehdot tarkkaan.

» 1 - Bannerin sijoittaminen ja koodi
» 1.1 - Bannerin sijoittaminen
» 1.1.1 - Sivuston linkitys
» 1.2 - Bannerikoodin muuttaminen
» 2 - Jäsenen tiedot ja yhteydenpito
» 2.1 - Jäsenen tiedot
» 2.1.1 - Jäsenen tietojen julkaiseminen
» 2.2 - Yhteydenpito
» 3 - Liittyminen ja eroaminen
» 3.1 - Liittyminen
» 3.1.1 - Sivuston taso
» 3.2 - Väärinkäytökset
» 3.3 - Eroaminen
» 4 - Ruletit
» 4.1 - Vaihtosuhde ja klikkaussuhde
» 4.2 - Näytettävät bannerit
» 5 - Käyttöehdot
» 5.1 - Käyttöehtojen hyväksyminen
» 5.2 - Käyttöehtojen muutosEhdot

1 - Bannerin sijoittaminen ja koodi

1.1 - Bannerin sijoittaminen
Jäsen sitoutuu sijoittamaan annetun HTML-bannerikoodin sivuilleen näkyvälle paikalle niin, että bannerit ovat sivuilla kaikkien vierailijoiden nähtävissä.

1.1.1 - Sivuston linkitys
Jäsenen mainosbannerin tulee olla linkitettynä samalle sivustokokonaisuudelle tai sen osalle, jossa hänelle annettu bannerikoodi sijaitsee eikä ansaittua liikennettä saa ohjata suoraan toiselle sivustolle tai toiseen mainosverkkoon. Jäseneksi pyrkivien sivustojen tulee olla myös suomalaisia ja suomenkielisiä, mutta ne voivat sijaita ulkomaisella palvelimella.

1.2 - Bannerikoodin muuttaminen
Bannerikoodiin ei saa tehdä mitään muutoksia ilman ylläpidon hyväksyntää, lukuunottamatta niitä muutoksia, joihin olemme sallineet luvan koodia annettaessa.

2 - Jäsenen tiedot ja yhteydenpito

2.1 - Jäsenen tiedot
Jäsen sitoutuu ilmoittamaan oman tai yrityksen/yhteisön nimen, toimivan sähköpostiosoitteen sekä www-osoitteensa.

2.1.1 - Jäsenen tietojen julkaiseminen
Pidätämme oikeuden julkaista jäsenten sivuista tilastoja (kuten suosituimmat sivut) tai muita vastaavia julkisia esittelyjä.

2.2 - Yhteydenpito
Jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää satunnaisesti ilmoituksia tai tiedotteita palvelusta.

3 - Liittyminen ja eroaminen

3.1 - Liittyminen
Jäsen voidaan hyväksyä tai jättää hyväksymättä. FinBan:illa on oikeus erottaa hyväksynnän jälkeenkin ilman ennakkoilmoitusta. FinBan:illa ei ole velvollisuutta hyvittää mainosnäyttöjä. Mikäli jäsentä ei hyväksytä järjestelmään tai hänet erotetaan, jäsen voi yrittää liittyä uudelleen järjestelmään muutettuaan sivustoaan ja bannerimainostaan vastaamaan paremmin vaatimuksiamme. Tarvittaessa (esim. häiriköintitapauksissa) voimme myös kieltää uudelleen pyrkimisen tai evätä jäsenyyden pysyvästi.

3.1.1 - Sivuston taso
Emme hyväksy bannerijärjestelmään sivustoja, jotka sisältävät pornografista, siveetöntä, rasistista, laitonta, herjaavaa, tekijänoikeuksia tai kuluttajansuojaa loukkaavaa tai muuten epäilyttävää ja asiatonta materiaalia. Pidätämme myös oikeuden olla hyväksymättä järjestelmäämme keskeneräisiä tai ulkoasultaan tai sisällöltään huonolaatuisia sivuja tai mainosbannereita tai sivuja, jotka eivät mielestämme täytä edellyttämiämme laadullisia kriteereitä tai hyvien tapojen mukaista mainontaa tai ovat harhaanjohtavia.

3.2 - Väärinkäytökset
Jäsen tai jäseneksi pyrkivä ei saa vilpillisesti ja/tai keinotekoisesti yrittää lisätä oman tunnuksensa mainosnäyttöjä lataamalla sivua uudelleen esim. Reload/Refresh -painikkeella tai klikkailemalla bannereita tai käyttämällä automatisoituja ohjelmia, jotka aiheuttavat edellä mainittuja tapahtumia. Väärinkäytöksiä vastaan on suojauduttu niin, ettei saman käyttäjän aikaansaamia bannerinäyttöjä sekä klikkauksia rekisteröidä useammin kuin kerran tunnissa yksittäistä sivua kohti. Logitiedostoja seurataan myös manuaalisesti ja väärinkäytöstapauksissa jäsenen tunnus ja/tai ansaitsemat näyttökerrat voidaan poistaa ilman ennakkoilmoitusta. Väärinkäytöksista paljastuneita ja erotettuja jäseniä ei hyväksytä uudelleen jäseniksi.

3.3 - Eroaminen
Jäsen voi erota järjestelmästä milloin tahansa. FinBanin ei tarvitse hyvittää mahdollisesti ansaittuja mainosnäyttöjä.

4 - Ruletit

4.1 - Vaihtosuhde ja klikkaussuhde
Pidätämme myös oikeuden muuttaa tarvittaessa jäsenen vaihtosuhdetta ja klikkaussuhdetta ilman ennakkoilmoitusta, mikäli katsomme että järjestelmän toimivuuden kannalta suhteita joudutaan yleisesti muuttamaan.

4.2 - Näytettävät bannerit
Jäsen hyväksyy sen, että järjestelmään voidaan myydä myös järjestelmän ulkopuolisia mainoksia ja/tai näyttökertoja olemassa oleville jäsenille tai sponsoreille ja että jäsenen sivulla näkyvässä mainosbannerissa saattaa näkyä jonkin toisen jäsenen mainos, FinBanin mainos tai sponsorin mainos.

5 - Käyttöehdot

5.1 - Käyttöehtojen hyväksyminen
Jäsen sitoutuu hyväksymään käyttöehdot kokonaisuudessaan FinBan -palveluun liittyessään.

5.2 - Käyttöehtojen muutos
Pidätämme myös oikeuden muuttaa näitä liittymisehtoja jälkikäteen tai tarvittaessa muuttaa järjestelmän yleistä käyttötapaa tai suhteita. Muutoksista pyritään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on ilmoittanut rekisteröityessään.
Copyright © 2006-2010 SJR Host | Rekisteriseloste | Käyttöehdot